nieuwe lokaal logopedie l

Luijten Nina

Joossen Jolien
lezen
spelling
articulatie                                                             
dyslexie
rekenbegeleiding (dyscalculie)
afasie
 
neurologische problematieken
 
interdentaliteit (slechte positie tong)