Sanne Wouters

Psycholoog voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Erkenningsnummer: 902118986

 

 

Waarom naar de psycholoog?

De laatste jaren stijgt het belang van psychologische begeleiding. Er komen dan ook kinderen/jongeren om zeer verschillende redenen naar een psycholoog.

Een korte kennismaking

Mijn naam is Sanne Wouters en ik ben afgestudeerd aan de KU Leuven als klinisch en gezondheidspsycholoog voor kinderen en adolescenten. Momenteel ben ik deeltijds tewerkgesteld op zelfstandige basis binnen het Zorgenhuis.

Opbouw van een therapie

Telefonische aanmelding

U kan telefonisch of via mail contact opnemen. Laat uw naam en telefoonnummer achter en ik contacteer u zo snel mogelijk terug. Tijdens deze telefonische aanmelding krijgt u de kans uw verhaal te doen, waarna ik enkele vragen zal stellen.

Kennismakingsgesprek (intake)

Er wordt een afspraak vastgelegd voor een eerste kennismaking. Hierbij worden beide ouders verwacht. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, kunnen eventueel aparte gesprekken gepland worden. Het is belangrijk dat beide ouders achter de therapie staan en vanaf de start op de hoogte zijn.

Het kind kan eventueel aanwezig zijn, of er kan een bijkomende sessie worden gehouden om uit te leggen wat er juist te gebeuren staat. Jongeren worden wel verwacht tijdens dit eerste gesprek.

Belevingsonderzoek (kinderen)

Er wordt gedurende drie à vier sessies een eerste contact gelegd met het kind. Op basis van tekeningen, gesprekken en spel probeer ik een globaal beeld te krijgen van zijn/haar leefwereld.

Bijkomend onderzoek

Indien nodig kan bijkomend (intelligentie) onderzoek gebeuren. Dit kan tijdens de beginfase, alsook wanneer de therapie al een tijdje loopt. Dit gebeurt enkel na toestemming van de ouders.

Therapeutische sessies

Ik maak voornamelijk gebruik van psychodynamische therapie, wat speltherapie voor kinderen en gesprektherapie voor adolescenten inhoudt. Deze methode vul ik aan met kennis rond verschillende andere therapievormen, die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan.

Op basis van bijscholingen heb ik ook kennis leren maken met o.a. mindfulness. Ook hier rond kunnen oefeningen aan bod komen tijdens de sessies.

Oudergesprekken

Op regelmatige basis wordt er een oudergesprek ingepland. Dit om mij de kans te bieden jullie op de hoogte te houden (met toestemming van het kind/de jongere). Maar kan ook door de ouders zelf worden aangevraagd.

Afronding en follow-up

Aan de start van de therapie worden er (twee)wekelijks sessies gepland, maar na verloop van tijd kunnen deze afnemen in frequentie. Dit om een plotse stop te voorkomen en iedereen grondig voor te bereiden.

Na het beëindigen van de therapie kan het zijn dat er bij ouders en/of kind/jongere de nood bestaat om een gesprek te voeren. Ook hier blijft uiteraard plaats voor.

 

 

Afhankelijk van de mutualiteit waar u aangesloten bent, kan er gebruik gemaakt worden van een terugbetaling.